Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

May 23, 2010

Dėl asmenų sąrašų skelbimo

@ 17:09 |

Buvo rašyti keli komentarai, kodėl nėra skelbiami viešai sąrašai žmonių, laukiančių socialinio būsto .Anksčiau šie sąrašai buvo skelbiami internete WWW.kaunas.lt. Šeimų ir asmenų, įrašytų į sąrašus dėl socialinio būsto nuomos,asmens duomenys vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ( Žin.1996,nr 63-1479;2008,Nr 22-804)ir atsižvelgiant į gautą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos raštą, dabar viešai neskelbiami. Asmenys, norėdami sužinoti informaciją , turi asmeniškai kreiptis - arba telefonu, pateikę asmens kodą, arba atvykę į gyvenomojo fondo administravimo skyrių ir pateikę asmens dokumentą.

Komentarai

emilija

@ 2010-11-27 13:09:24

kodel nerodo stovejimo eiles del buto?

r34d8fo7HY

@ 2016-10-28 07:23:59

I'm not wothry to be in the same forum. ROTFL

Vardas: