Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

October 31, 2010

Būties trapumas

@ 19:32 |Mielieji!

Rytoj Visų Šventųjų diena, poryt Vėlinės
Tai yra dienos,kai lankome savo artimųjų kapus, nešame gėles ir deginame žvakeles, prisimindami mums brangius mirusius žmones. Bet svarbiausia -malda už amžinybėje iškeliavusius. Ir kaip šiandien Prisikėlimo bažnyčioje susitikime kalbėjo klebonas mons.Vytautas Grigaravičius -labai svarbu visuotinė malda. Kuo daugiau susirinkusių prie kapo žmonių vienu metu melsis už mirusiuosius,tuo daugiau mes galėsime jiems padėti.
Šiomis dienomis daugelis iš mūsų peržvelgia savo gyvenimą, pamąsto apie jo prasmę ir trapumą...

Kur slypi žmogaus gyvenimo prasmė? Kur?
Gal sugebėjime pakilt virš horizonto mintimi...
Gal siekiuose apgint kiekvieną silpną žmogų...
O gal būti savimi, kasdien gerumą sėt visur...
Lyg vaikui džiaugtis pirmu žiedu, lapų lietumi...
Mylėt gyvenimą, apsaugot artimus nuo blogio...
Gal tavo šypsenoj, gal rankų švelnume, širdy...
Gal sugebėjime kitam padovanoti jo svajas...
Gal mintyje,kuri užmigt ilgai neleidžia naktimis...
O gal nenueitam sunkiam, išbandymų pilnam kely...
Kur ta prasmė? Kasdien tu stengies ją iš naujo rast,
O surandi save...Save su lūkesčiais ir viltimis-
Juk tu tiktai žmogus...

/ Silva Petrušina/


Komentarai

mFDLRby5y

@ 2016-10-28 07:40:48

Call me wind because I am ablutosely blown away.

Vardas: