Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 15, 2011

Praėjusioji savaitė

@ 18:04 |Praeita savaitė buvo Lietuvių tautos didžioji susikaupimo savaitė - paminėjome Sausio 13 -osios 20 -metį. Kaune vyko daug renginių, kurie prasidėjo sausio 11 - ąją ir tęsėsi iki 13-osios vėlyvo vakaro. Aš dalyvavau daugelyje šių renginių ir vėl pajutau, kaip prieš 20 metų, didžiulę lietuvių tautos vienybę ir susitelkimą. Visuose renginiuose dalyvavę žmonės buvo nuoširdūs , vieni kitiems pagarbūs ir paslaugūs. Atrodė, kad, jeigu pasikartotų buvusieji įvykiai,visi nedvejodami vėl stotų ginti tėvynės.
Savaitė praėjo ramiai ir spaudoje nesigirdėjo jokių didelių skandalų. Atrodo, kad Lietuvos pergalės-Gynėjų dieną, mes pasitikome vien tik gerų draugų ir bendraminčių apsuptyje.
Labai apsidžiaugiau, kai savo internetiniame dienoraštyje rubrikoje "Ar Kaune reikalingi privatūs senelių namai, teikiantys slaugos paslaugas", radau du labai gražius ir nuoširdžius komentarus. Pirmajame, kurį rašė gerb Sidarienė, buvo padėka R. Kryžiaus slaugos ligoninės darbuotojams, antrąjį rašė gerb. Kazimieras ir dėkojo Garliavos slaugos ligoninės darbuotojams. Man taip gera buvo skaityti šiuos komentarus, nes retai kada tenka išgirsti nuoširdų ir gerą žodį. Aplinkui tiek daug kritikos ir purvo pylimo, kad kartais net išsigąsti , kad gyveni vien tik baisiame purviname pasaulyje. Taigi, aš, savo ruožtu, dėkoju komentatoriams už gerą ir nuoširdų žodį slaugos ligoninių darbuotojams.

Komentarai

Sl5j0uw6

@ 2016-10-28 07:51:37

I read your post and wished I'd wreittn it

Vardas: