Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 5, 2011

Situacija Kauno m. savivaldybėje

@ 18:42 |

Prasidėjus naujai tarybos kadencijai, vienu iš pirmųjų tarybos sprendimų -buvo savivaldybės administracijos reorganizacija.Naujoji valdančioji dauguma skubėjo priimti šį sprendimą, net nepatvirtinus administracijos direktoriaus.Į paklausimą ar etišką priimti tokį sprendimą, neatsižvelgus į direktoriaus nuomonę, buvo labai iškelta politikų viršenybė ir atsakyta - kas bus nurodyta direktoriui, tą jis ir darys.Užtruks nemažai laiko, kol naujai paskirtas adinistracijos direktorius Navakauskas bei du pavaduotojai - Miladauskas ir Stankevičius įeis į vėžes, nes nėra dirbę anksčiau savivaldoje.Vienintelis adminstracijos direktoriaus pavaduotojas - liberalų sąjūdžio atstovas Gatautis dirba antrą kadenciją.Aišku nėra neišsprendžiamų uždavinių - prie gerų norų ir kruopštaus darbo -viskas įmanoma .Bet kadencijos pradžioje, kai dar nėra patyrimo, užsimota naikinti ir departamentus. Priežastis aiški - noras atsikratyti TS - LKD žmonėmis.Aš pritariu nuomonei, kad ne visi departamentų direktoriai gerai dirba ir reikėtų kai kuriuos pakeisti, bet kam naikinti departamentus.... Jau dabar girdisi nusiskundimų, kad ilgai nepasirašinėjami administracijos pavaduotojų raštai ir klausimai vilkinami.Priežastis aiški -jie su daug kuo nesusipažinę ir nedrįsta dėti parašų.O juk kai nebus departamentų direktorių, tai reikės kiekvieną kartą atsiklaust skyrių viršininkų... Jau sklinda kalbos, kad numatomas ir kitas reorganizacijos etapas, kai bus jungiami skyriai ir numatyta atsisakyti nelojalių skyrių viršininkų.Ateitis parodys...Per tarybos posėdį valdančiosios daugumos atstovų pasakyta, kad turintys socialines garantijas - pensijinio amžiaus žmonės neturėtų dirbti savivaldybėje.Bet juk visiems aišku, kad politikai daro tik sprendimus, o vykdo administracija, kuri turi turėti patyrimą ir kompetenciją. Bet naujoji politinė dauguma nepagalvoja, kad staigiai pakeitus didelę dalį adminstracijos gali būti suparalyžuotas savivaldybės darbas, jau nešnekant apie dabartinę darbuotojų emocinę įtampą.

Komentarai

r33AhFXUQ

@ 2016-10-28 07:32:27

This is what we need - an insight to make evyoerne think

Vardas: