Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 21, 2004

Struktūriniai fondai

@ 21:34 |

Dažnai spaudoje girdime šį terminą. Pateiksiu truputį informacijos apie šiuos fondus.

Tai Europos Sąjungos (ES) finansinis instrumentas, skirtas sumažinti regionų išsivystymo skirtumus ir skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą. Šiuo tikslu sukurti keturi ES struktūriniai fondai, kuriuos sudaro Europos Sąjungos biudžeto lėšos:

  1. Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)

  2. Europos socialinis fondas (ESF)

  3. Europos žemės ūkio valdymo ir garantijų fondas (EŽŪVGF)

  4. Žuvininkysyės orientavimo finansinis instrumentas (ŽOFI)

Neformaliai penktuoju vadinamas Sanglaudos Fondas, kuris finansuoja didelius kelių tiesimo ir aplinkos apsaugos projektus.

Lietuvai numatoma skirti 792 100 000 eurų.

Europos socialinio fondo (ESF) paramos sritys:

  1. Aktyvios darbo rinkos politikos plėtra ir skatinimas;

  2. Socialinės atskirties mažinimas, lygių galimybių visiems integruotis į darbo rinką skatinimas;

  3. Švietimo, mokymo, profesinio orientavimo ir konsultavimo sistemos plėtra ir tobulinima;

  4. Kvalifikuotos bei gebančios prisitaikyti prie rinkos pokyčių darbo jėgos ugdymo rėmimas, verslumo ugdymas;

  5. Moterų integracijos į darbo rinką skatinimas.

Mane konkrečiai domina šis fondas ir kartu su bendradarbiais bandome rašyti projektą. Nusiuntėme nulinį variantą ir laukiame pirminio įvertinimo. Laikas parodys. Aišku, mes šioje srityje dar esame naujokai.

Komentarai

Vardas: