Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

June 11, 2011

TS-LKD Kauno sueigos konferencija

@ 18:08 |

Praeitą ketvirtadienį įvyko TS-LKD Kauno sueigos konferencija, kurioje slaptu balsavimu iš dviejų kandidatų sueigos pirmininku išrinktas Andrius Kupčinskas. Pirmininko pavaduotojais patvirtinti:Algimantas Kurlavičius, Edita Gudišauskienė, Vygantas Gudėnas,Paulius Gedvilas, Gintarė Skaistė ir Remigijus Skilandis.
Taip pat slaptu balsavimu išrinkti TS-LKD sueigos tarybos nariai.Suskaičiavus reitingo balsus į tarybą pateko:
Gediminas Žukauskas, Vytas Bancevičius,Jonas Koryzna, Ona Nijolė Rudgalvienė,Gintarė Skaistė, Simona Bakutytė, Paulius Degutis, Paulius Gedvilas, Vitas Lendraitis, Aneta Krasnauskaitė - Barauskienė, Teresė Nekrošaitė, Mindaugas Radzevičius, Ina Kunavičiūtė - Mikučionienė, Audronė Bendokienė, Kęstutis Derliūnas, Gintautas Degutis, Laura Ramanauskaitė -Stašiauskienė,Apolonija Galaunienė, Aleksas Stanislovaitis,Marius Švaikauskas, Martynas Ubartas,Remigijus Skilandis, Henrikas Matulionis, Vytautas Jusaitis.
Konferencijoje taip pat patvirtinti LKD Bendrijos, Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos bei Tautininkų frakcijos deleguoti atstovai į sueigos tarybą:
Povilas Katilius, Loreta Kudarienė, Jolanta Žakevičienė, Vladas Sungaila,Juozas Savickas, Ona Aldona Tamošaitienė, Margarita Staniulytė, Gintautas Tamulaitis.

Komentarai

EsR06aqK

@ 2016-10-28 07:28:18

Alma-zkaaainformation found, problem solved, thanks!

Vardas: