Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

September 30, 2011

Kauno valdančiųjų interesai

@ 20:07 |

Ilgai nerašiau.Stebėjau dabartinės Kauno valdančiosios daugumos žingsnius.Kadangi daugiausia esu įsigilinusi į socialinę sferą, taigi pakomentuosiu vieną vakar vykusiame tarybos posėdyje pateiktą tarybos sprendimą.
2009 m. tarybos sprendimu Kauno m. savivaldybės taryba perdavė UAB Informacijos saugumo agentūrai, turinčiai neįgaliųjų socialinės įmonės statusą 5 metams , bet ne ilgiau kaip iki socialinės įmonės statuso panaikinimo ar patalpų privatizavimo, laikinai neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį 443 kv.m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas Laisvės al. 15 A.neįgaliųjų socialinės įmonės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas įgyvendina savivaldybės taryba, o 13 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad panaudos gavėjui, pagerinusiam pagal panaudos sutartį perduotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.
Vakar tarybai buvo pateiktas sprendimo projektas - leisti uždarajai akcinei bendrovei Informacijos saugumo agentūrai,turinčiai neįgaliųjų socialinės statusą, atlikti patalpų paprastąjį remontą, pritaikant šias patalpas neįgaliųjų socialinės įmonės įstatuose numatytai veiklai vykdyti.Kadangi patalpos labai apleistos, jų remontui numatoma skirti 500 000 Lt, iš jų 364810Lt numatyta gauti iš struktūrinių fondų ir 135 190Lt agentūra skirs iš 2010 m. gauto pelno.Pateiktame remonto darbų aiškinamajame aprašyti numatomi atlikti darbai.
Deja,valdančiajai daugumai nepatiko toks sprendimas, kuriam pritarus, būtų suremontuotos patalpos ir vėliau sukuriamos darbo vietos ir įdarbinami neįgalūs žmonės. Aiškiai iškilo asmeniniai interesai ir noras užvaldyti minėtas patalpas.Todėl sprendimui buvo nepritarta ir šmėstelėjo pasiūlymas patalpas perduoti privatizavimui.Po mūsiškių bandymo apeliuoti į jų sąžinę dėl neįgaliųjų žmonių ir prašymo šį klausimą perbalsuoti, padėtis nepasikeitė ir balsavimo rezultatai nepasikeitė. Tai vienas iš pavyzdžių, kai dabartinei daugumai visai nerūpi neįgalių žmonių socialiniai klausimai ,o tik savo asmeniniai.

Komentarai

ruQVfYZBJ1BE

@ 2016-10-28 07:26:01

It's great to read something that's both enjoyable and provides pratdagismc solutions.

Vardas: