Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 29, 2012

Prasmingi savaitgalio renginiai

@ 18:59 |

Šį savaitgalį dalyvavau dviejuose prasminguose renginuose.
Vakar Kauno įgulos Karininkų Ramovės salėje vyko Rimanto Vaičekonio
dainų kūrybos vakaras, kurį vedė jo žmona Margarita Vaičekonienė. Nors, kaip pats kompozitorius sakė, Kaune gyvenantis neseniai -apie šešerius metus, bet jau susilaukė nemažo būrio savo dainų gerbėjų. Jo sukurtas dainas dainavo įvairaus amžiaus atlikėjai - patys mažiausieji "Vyturio" katalikiškos vidurinės mokyklos pradinukai, Jono Žemaičio-Vytauto pagrindinės mokyklos paaugliai , Sargėnų bendruomenės liaudiškos muzikos kapela "Šilas" bei senjorų mišrus choras " Gimtinė". Labai maloniai nustebino šios gražios šeimos entuziazmas vadovauti šiems visiems kolektyvams ir paruošti virš 20 dainų. Todėl ir sveikintojų buvo iš visos Lietuvos. Dauguma dainų patriotinės, sukurtos, kaip pats kompozitorius teigė , pagal keleto poetų eiles - B. Brazdžionio, V. Cinausko, A. R. Gudavičiūtės ir kt.
Šiandien dalyvavau Šv. Mišiose Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje, kurias laikė sausio 8 d pašventintas kunigas Audrius Martusevičius. Kunigas Audrius 2005 m baigė Kauno Aleksandro Stulginskio katalikišką mokyklą, ir aš labai didžiuojuosi, kad man tada buvo suteikta garbė šiam jaunuoliui įteikti brandos atestatą. Šiandien sveikindama kunigą Audrių šios svarbios jo gyvenime datos proga palinkėjau jam būti laimingam su Viešpačiu. Šių žodžių esmę labai gražiai apibūdino Palaiminta Motina Teresė:

Būti laimingam su juo reiškia:
Mylėti kaip jis myli.
Padėti kaip jis padeda.
Duoti kaip jis duoda
Tarnauti kaip jis tarnauja.

Po Šv. Mišių kunigas Audrius palaimino kiekvieną Šv. Mišių dalyvį ir toliau pratesėme bendravimą parapijos salėje.

Komentarai

GIOOk7Qns

@ 2016-10-28 07:41:48

Imrevssipe brain power at work! Great answer!

Vardas: