Kauno miesto savivaldybës tarybos narë Loreta Kudarienë

May 13, 2012

Gyventojø priëmimas

@ 18:41 |

Gyventojus priiminësiu geguþës 15 d.(antradiená)108 kab. nuo 15 iki 17 val.

Komentarai

Mrmr

@ 2012-07-05 04:26:48

Kodėl gi, pagooglinom Nors, turiu pripažinti, kad dar keisčiau kai tokį siratpsnį parašo ne penkiasdešimtmetis. Suprantu, kad ironijos kartais reikia, ir kad kai kurie be spyrio į minkštą vietą nepajuda iš savo vietos, tačiau Tikrai pritariu kad visokių nuomonių yra, visokių reikia . Tik kažkodėl skaitytame siratpsnyje to nebuvo. Todėl ir gimė mano įrašas Valdemaro Klumbio siratpsnis buvo kraštutinumas į juodąją pusę, o maniškis į baltąją. Sako kad pasaulyje turi būti harmonija. Jei vienas nusiteikęs pabarti turi būti ir tas, kuris pagirs. Negali būti viskas juoda ir nėra. Tačiau jei VK Valdemaras Klumbys labai džiaugiuosi. Net jei ir tik kritikos sulaukiau net jei mano nuomonė ir bus palaikyta neteisinga, o aš pati kvaila. Todėl, kad visas gyvenimas lyg žaidimas, o kiekvienas mūsų žaidžiame savo partiją, su skirtingos spalvos figūrėlėmis, skirtinguose laukuose, ir su skirtingus taškus metančiu kauliuku. Ir, taip, visi laukai sudaro vieną didelį, o visos figūrėlės sąveikauja, susitinka, konkuruoja, draugauja tačiau vis tiek, kiekvienas turi savo tikslą, kelią ir gyvenimą, ir turi daryti tai, kas tinka jam, ir kam jis gimė.Visokių yra visokių reikia Ne tik nuomonių ir pačių jaunuolių, emocijų, charakterių, siratpsnių

Vardas: