Kauno miesto savivaldybës tarybos narë Loreta Kudarienë

June 12, 2012

Gyventojø priëmimas

@ 08:51 |

Birþelio 19 d (antradiená) nuo 15 iki 17 val priiminësiu gyventojus Kauno m savivaldybëje 108 kabinete

Komentarai

kdYkTQNRel

@ 2012-07-03 12:28:14

Tai jauni žmonės turi tik trykšti optimizmu? Tikrai nmeanau. Jei matau blogybes, apie jas ir rašau.Jei noriu įspirti į šikną, turiu daryti tai be jokių atsiprašinėjimų ir išlygų. Tai yra efektyvumo sąlyga, stilistinė priemonė tikslui pasiekti. Negi turiu tokius dalykus aiškinti dizainerei ?Ir juk suveikė daugybė (kaip Bernardinams) komentarų, atbalsiai kitur. To ir siekiau. Gaila, bet gilesnės savianalizės komentatoriams pritrūko, gal ir dėl jaunystės.Nebijokite, matau aš ir teigiamų dalykų, ir gražių jaunų žmonių. Deja, sistemos jie nekuria, taip pat ir Laimės kūdikis . Susirasti sau patogią landą ir joje laimingai gyventi tikrai įmanoma, bet tik mažumai. Aš, beje, lygiai taip pat darau tai, ką mėgstu, kada noriu (pelėda esmi) ir dar pinigus už tai gaunu. Bet dauguma gyvena visai kitaip, nes tokia yra sistema. Ir man tai rūpi. P. Vladui rūpi tik jis pats, ir todėl aš jo negaliu gerbti. O galų gale toks požiūris niekur neveda: jei aplinkui visi susiraukę, vienas ant kito rėkia, pasiruošę gerkles perkąsti, grūdasi, stumdosi, nesišypso, tai kad ir kaip gerai gyventum pats, tokia aplinka veikia, ir tikrai ne teigiamai. Vakaruose tai jau seniai suprato, o mūsų pinigų karta , kaip ir jų tėvai dar ne. Vadinasi, teks laukti dar kitos kartos, kuri paneigs jus ir mus. Nes tie klausimai taip pat ir mano kartai. Ir sau pačiam.O nuomonė nėra kvaila. Ji tiesiog yra tokia, kokia yra. Aš suprantu, kas ją suformavo (visgi istorikas esu). Kitaip turbūt ir negali būti. Bet tai nereiškia, kad ji teisinga.Gyvenimas kaip žaidimas? GAlima žiūrėti ir taip. Tik labai jau rimtas tas žaidimas, kartais net mirtinai rimtas.

Vardas: