Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

August 5, 2012

Privačių senelių namų steigimas

@ 19:39 |

Dažnai, tiek elektroninėje erdvėje, tiek telefonu sulaukiu daug klausimų, susijusių su privačių senelių namų steigimu. Atsakysiu į dažniausiai pasitaikančius klausimus.

1. Ar gali savivaldybė suteikti patalpas?
Privačius senelių namus galima kurti nuosavose ar išnuomotose patalpose. Savivaldybė gali išnuomoti arba parduoti jos poreikiams nereikalingas patalpas.
2. Kokie reikalavimai keliami senelių namams?
Stacionarios globos įstaigos (vienos iš jų yra senelių namai)turi atitikti 1999 m.Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintiems "Bendriesiems reikalavimams stacionarioms socialinės globos įstaigoms" bei Lietuvos higienos normai HN125:2011 "Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos:bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtintai 2011 vasario 10 d. Ši norma nustato suaugusių asmenų stacionarių socialinės globos įstaigų pagrindinius įrengimo reikalavimus. Pvz.,vienas iš reikalavimų, kad gyvenamojoje patalpoje turi būti skirta ne mažiau kaip 5 kv.m. vienam asmeniui, ne daugiau kaip 4 asmenys gali gyventi vienoje patalpoje ir t.t.
Kiekviena privati socialinė globos įstaiga gali pradėti veikti tik gavus leidimą -higienos pasą. Nuo 2013 m visoms socialinėms įstaigoms, tarp jų ir privačioms, įvedamas įstaigų licencijavimas.
3. Ar galima gauti paramą iš valstybės privačių senelių namų kūrimui?
2010 m. Soc. apsaugos ir darbo ministerija paskelbė projektą "Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra",pagal kurį atliekamas stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas, bet galimi pareiškėjai tik valstybinės biudžetinės įstaigos, savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos bei labdaros ir paramos fondai. Minėtas projektas finansuojamas Europos sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.
4. Kokio pagrindinio įstatymo privaloma laikytis privačiuose senelių namuose?
Pagrindinis įstatymas -socialinių paslaugų įstatymas, kurio privalo laikytis visos socialines paslaugas teikiančios įstaigos.

Komentarai

54MNLEi0z

@ 2016-10-28 07:41:41

Great post with lots of imtrnpaot stuff.

Giedrė

@ 2017-09-22 18:49:09

Kokiu atstumu galima statyti senelių namus nuosavoje valdoje, nuo kaimynų tvoros?

Vardas: