Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

July 4, 2004

„Ramybė šiems namams“

@ 13:14 |

Popiežius Jonas Paulius II enciklikoje Redemptoris missio rašo:

„Bažnyčia kaip niekada anksčiau šiandien turi galimybę liudydama bei skelbdama supažindinti su Evangelija visus žmones ir visas tautas“

(Redemptoris missio,92)

Bet mes visi turime suprasti, kad tai liečia ne tik dvasininkus, bet ir mus visus. Dievas gali veikti žmones per kiekvieną iš mūsų: mažą vaikelį, pagyvenusį žmogų ar žilagalvį senelį. Mes kartais net negalime suvokti, iš kur vieną gražią dieną įgauname išminties ir iškalbingumo, bet juk tai labai paprasta – Dievas veikia per mus. Taip iš tikrųjų Jis veikia per mus – eilinius paprastus žmogelius. Ir tomis dienomis mes galime atlikti daug gerų darbų. Mes nežinome, kada Dievas per kiekvieną iš mūsų evangelizuos kitus ir liudys Kristų. Belieka pasitikėti ir laukti...

Dažnai mes lengvai galim atskirti krikščionį nuo kitų žmonių, nes jis pasižymi didele dvasine ramybe. Jėzus išsiuntęs savo septyniasdešimt du mokinius į visus miestus sakė: „Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: „Ramybė šiems namams“. Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne, – sugrįš pas jus“ (Lk 10,5-6).

Komentarai

zitron

@ 2004-07-05 00:04:10

Nezinome, kada dievas per kiekviena ish musu evangelizuos kitus ir liudys Kristu. Gal galima pavyzdziu? Nes siaip ar taip, per 2k4 metus turejo buti kazhkas tokio...

Loreta Kudarienė

@ 2004-07-06 19:58:35

Gyvosios evangelijos skleidimo pavyzdžiu galėtų būti Aldonos Eugenijos Kezytės ACJ knyga "Esame nenaudingi tarnai" (2001), atskleidžianti 1976-1990 metų rizikingą misionierų darbą Gruzijoje ir Armenijoje.
Savo pažįstamų rate žinau daug atsivertusių žmonių, kurie dabar evangelizuoja kitus.

zitron

@ 2004-07-07 00:05:52

o ka reishkia "evangelizuoti"?

Loreta Kudarienė

@ 2004-07-07 19:51:49

Evangelija - žinia apie Jėzaus asmenį bei darbus ir tos žinios skelbimas(Rom 2,16; 2Tim 2,14; Fil 4,3).

Vardas: