Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

January 8, 2004

Biudžetas

@ 21:04 |

Iš tarybos narių sudaryta darbo grupė svarsto pirminį biudžeto projekto variantą. Kaip tai praktiškai vyksta?

Kiekvieno administracijos padalinio vadovas pristato savo kuruojančią sritį, o tarybos nariai klausinėja, diskutuoja, kritikuoja ar pritaria. Nors prieš kiekvieną posėdį finansų skyriaus vedėjas perspėja, kad gali būti šneka tik apie lėšų sumažinimą, kadangi būtina sudaryti rezervą, visų sričių padalinių vadovai, kaip susitarę, tvirtina, kad jie yra labai nuskriausti ir jų sričiai reikia papildomai lėšų. Bandoma įrodinėti, kam reikėtų suteikti prioritetus: švietimui, kultūrai ar sportui. Taigi „antklodė“ bandoma tąsyti į visas puses. Tokia pradžia.

Neseniai, praeitų metų gruodžio mėnesį, teko lankytis Lipės apskrityje, su kuria bendradarbiauja Kauno miesto savivaldybė. Apskrities vadovai pasakojo, kad jie kuria modelį, kaip įtraukti gyventojus į biudžeto formavimą. Vokietijoje įstatymiškai būtina įvertinti gyventojų nuomonę dėl biudžeto formavimo, todėl vykdomos apklausos ir įvertinami gyventojų pasiūlymai. Tai taip Vokietijoje. O čia Lietuva...

Komentarai

eizis

@ 2004-01-08 22:32:25

Nemanau kad prioritetai turi buti teikiami sportuj, greiciau jau svietimuj

bonus

@ 2004-01-08 23:14:48

Pati didžiausia savivaldybių išlaidų dalis ir yra išlaidos švietimui, tiesa ten tos išlaidos kažkaip eina ne tiesiai per biudžetą o per tikslines dotacijas iš valstybės per mokinio krepšelius ir panašiai.

Kad ir kaip ten bebūtų, politikai niekada negali optimalaus biudžeto, nes visada norisi didinti išlaidas, nes taip tikimasi jog padidės perrinkimo galimybė. Galima sakyt kad demokratija šiuo atveju yra blogas dalykas ;-)

Lygiai taip pat labai skeptiškai galima žiūrėti ir į gyventojų nuomonę dėl biudžeto formavimo, nes abejoju ar atsirastų bent kelios dešimtys gyventojų, kurie pilnai nusimano biudžeto reikaluose ir būtent tiksliai kokia yra tarkim Kauno miesto biudžeto būklė. Visada juk visi nori išleisti daugiau, tik niekas negalvoja iš kur paimti tuos pinigus.

Idealiu atveju turbūt biudžetus turėtų formuoti ne politikai, o nepriklausantys jokiai partijai ekonomikos ekspertai. Na, savivaldybės dar neturi tokios didelės laisvės, tarkim savivaldybių biudžetai turi būti subalansuoti, bet tarkim priimant valstybės biudžetą Seime, kur galima valstybės skolos galimybė, matyt būtų gerai jei politikos būtų kuo mažiau, o būtų daugiau ekonomikos.

besar

@ 2004-01-09 12:18:58

Labai patiko bonus išreikšta nuomonė dėl ekonomikos ekspertų formuojamo biudžeto, tačiau yra daugybė tokios vadinkime sistemos trūkumų. Vienas pagrindinių garantuotas savivaldybės prieštaravimas.
Dėl gyventojų įtraukimo manau, kad tai būtina. Neatneš gyventojas į biudžetą ir neįdės 10 ar 15 litų, tačiau tikrai gali pareikšti savo nuomonę, pasiūlyti ir patarti.
Man labai smalsu, ar į biudžeto formavimą yra įtraukiami Kauno miesto bei rajono verslininkai, kurie savo ruoštu turėtų būti suinteresuoti.
Kauno miesto biudžete būtina numatyti lėšas miesto renovacijai, švietimui, kultūrai.

P.S. Lėšų galima rasti Europos Sąjungos fonduose tik reikia mokėti jas pasiimti.

bonus

@ 2004-01-09 14:56:13

Na savivaldybės prieštaravimus galima panaikinti tiesiog panaikinant kai kurias savivaldybės galias, ar bent jau jas sumažinant -- juk galima padaryti jog biudžetai nebūtų priimami be nepriklasuomų ekspertų patvirtinimo ar dar ko nors.

Gyventojai manau ir dabar yra pakankamai įtraukti į šią veiklą -- jeigu nori dalyvauti biudžeto procese tai juk galimybių yra. Tereikia pasišnekėti su savo apygardoje išrinktu tarybos narui ir jį įtikinti jog tavo pasiūlymai yra kažko verti. Jei tarybos nariui idėja patiks, tai manau jis ją ir iškels biudžeto svarstymo metu. Darbas su rinkėjais juk ir yra tas "tiesioginis visuomenės dalyvavimas valdyme". Bent jau teoriškai.

Su Europos sąjungos fondais tiksliai nieko nežinau, bet dauguma fondų yra daugiausia einantys per Vyriausybę ir šiek tiek aukštesnį lygį nei savivaldybės. Dideliems investiciniams projektams lėšų galima surasti, bet lėšų einamosioms išlaidoms (t.y. švietimui, sveikatos apsaugai, socialinėms reikmėms) tokiu būdu surasti turbūt neįmanoma (ir labai gerai, kad neįmanoma, nes toks lėšų "pravalgymas" nėra geras dalykas)

Loreta Kudarienė

@ 2004-01-09 21:34:39

Teisingi pastebėjimai:
Savivaldybių biudžetas turi būti subalansuotas
Didžioji išlaidų dalis skiriama švietimui
Teoriškai kiekvienas rinkėjas gali siūlyti idėjas biudžeto formavimui per tarybos narius, bet kokiu laipsniu tai įtakos į biudžeto formavimą - neaišku.
Galvoju, jeigu vyktų gyventojų apklausos ir jos būtų apibendrinamos, tai galėtų daugiau įtakoti, bet tam turėtų būti paruoštas mechanizmas ir skiriama papildomai lėšų.

2003m gruodžio 23 seime buvo priimtas "Lietuvos respublikos biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo "įstatymas. Šio įstatymo 26 straipsnis nustato savivaldybių biudžetų rengimo ir tvirtinimo tvarką. Cituoju:

2. "Savivaldybių vykdomosios institucijos parengtus biudžetų projektus teikia savivaldybių taryboms savivaldybių tarybų reglamento nustatyta tvarka."
3. "Savivaldybių tarybos svarsto biudžetų projektus atsižvelgdamos į savivaldybių vykdomųjų institucijų pranešimus, tarybos komitetų pasiūlymus ir išvadas"
4. "Savivaldybių biudžetus tvirtina savivaldybių tarybos. Biudžetas tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu."

bonus

@ 2004-01-09 22:06:13

Ganėtinai abejoju ar gyventojų apklausos biudžeto formavimo klausimais atneštų kokios nors realios apčiuopiamos naudos. Aišku darau gana žiauriai skambančią prielaidą, jog dauguma žmonių tiesiog neturi nuomonės (ir galbūt net nesugeba jos suformuoti) biudžetų klausimu. Tai nereiškia kad gyventojai yra kvaili, tai tiesiog reiškia jog kiekvienas turi dirbti savo darbą ir būti specialistas savo srityje. Jei manęs paklaustų kokio tipo padangos yra geresnės traktoriams, aš irgi nelabai ką naudingo pasakyčiau. Jei manęs paklaustų ką aš galvoju apie šių metų Kauno tarybos svarstomą biudžetą, tai aš irgi nebalai ką galėčiau pasakyt -- aš net jo nemačiau, o juk norint turėti nuomonę reikia ne tik jį pamatyti bet ir išsinagrinėti. Be to, net ir išsinagrinėjęs ganėtinai abejočiau savo sugebėjimais daryti kvalifikuotas išvadas.

Vienas iš žingsnių artinant valdžios sprendimus prie žmonių būtų visų svarstomų projektų pateikimas internete. Jei kam įdomu tai gal ir pateiks pastabas, o jau paskui tarybos nariams spręsti ar į jas atsižvelgti ar ne. Įdomu, Kauno miesto tarybos svarstomus projektus (kad ir būtent šių metų biudžetą) galima rasti internete? Seimo projektas berods visi yra pateikiami.

Tad mano nuomone projektų pasiūlymai ir komentarai iš gyventojų turėtų būti laukiami, bet apklausos nelabai turėtų ką reikšti (nebent apklausiami tik ekspertai)

Loreta Kudarienė

@ 2004-01-10 16:41:57

Tarybos veikla atsispindi miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamente. Viena iš šio reglamento dalių - bendravimas su gyventojais.

Tarybos, komitetų ir nuolatinių komisijų posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje (www.kaunas.lt), o tarybos darbotvarkių projektai papildomai skelbiami "Kauno Dienoje". Tarybos pusmečio darbo planai ir tarybos sprendimai taip pat skelbiami interneto svetainėje.

2003m gruodžio 18d posėdyje buvo pateikta informacija apie 2004 metų biudžeto projektą.

besar

@ 2004-01-11 22:20:29

O :) labai faina, kad prisiminiau... ar yra galimybė, kur plačiau susipažinti su tuo, kas buvo nagrinėjama neapsiribojant darbotvarke? jei tiksliau ar yra internete posėdžių protokolai?

Loreta Kudarienė

@ 2004-01-12 20:13:04

Deja, kol kas internete yra tik darbotvarkės ir sprendimai. Bet galiu paguosti, kad greitu laiku turėtų būti ir posėdžių protokolai.

Vardas: