Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

August 22, 2004

Rytoj - Juodojo kaspino diena

@ 21:42 |

Rytoj – juodojo kaspino diena. 1939 rugpjūčio 23d Maskvoje Vokietijos užsienio ministras Ribentropas ir TSRS užsienio komisaras Molotovas pasirašė nepuolimo aktą, kas turėjo įtaką Antrojo pasaulinio karo pradžia. Paktas panaikino ir Baltijos šalių nepriklausomybę. Papildomuose slaptuose protokoluose Baltijos valstybės ir Ukraina buvo priskirtos TSRS. 1989 m rugpjūčio 23 prisimenant Molotovo - Ribentropo aktą Lietuvos Sąjūdis suruošė Baltijos kelią, kuriame dalyvavo apie 2 mln žmonių, sudarydami gyvą grandinę, simbolizuojančią Baltijos valstybių atsiskyrimą nuo TSRS.

Minėdami šią sukaktį Lietuvos vyskupai parašė laišką. Cituoju ištrauką iš šio laiško:

„Pirma mintis, kuri ateina į galvą prisiminus šią iš milijonų rankos paspaudimų nuaustą vienybės juostą – nėra sunku susiburti į bendruomenę, telkiamą idealų. Šimtus kartų sunkiau tokią bendruomenę puoselėti, praplėsti ir užgrūdinti. Be Dievo pagalbos piliečių ryžtas ir gera valia nepajėgia ilgai išlaikyti interesų ir žmogiškų aistrų draskomos visuomenės vienybės.

Todėl minėdami Baltijos kelio sukaktį raginame visus katalikus maldauti Visagalį, kad jis neapleistų anuomet gimusios laisvės bendruomenės. Prašykime, kad jis gaivintų mumyse artimo meilę, kad padėtų rauti pavydo piktžoles ir augintų pasitikėjimą, pilietinę savigarbą, džiaugsmą dėl kaimyno ir visos visuomenės sėkmės. Kreipiamės į kitų broliškų krikščionių Bažnyčių vadovus – pakvieskite šią dieną savo tikinčiuosius dėtis prie bendros maldos, idant nė vienas Lietuvoje nesijaustų mažesnis, atstumtas, pamirštas, Nepriklausomybės ir visuomenės permainų bangos nustumtas į šalikelę. Prie maldos už Lietuvos vienybę“.

Komentarai

Asta

@ 2007-05-13 10:55:39

Na as ieskodama istorijos pamokai apie baltijos kelia nieko gero nesuzinojau. Noreciau kad butu daugiau parasyta apie iviki.

Vardas: