Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

August 29, 2004

kasdienybė ir šventadienis

@ 19:56 |

Pasistengsiu aprašyti per keletą dienų nuveiktus darbus.

Prieš atostogas socialinių reikalų komitetas buvo gavęs Seniavos pl. gyventojų prašymą, kuriame skundžiamasi, kad šio rajono gyventojai neturi vandentiekio, kanalizacijos, dujotiekio. Ypač svarbi geriamojo vandens problema, nes visi gyventojai naudojasi šachtiniais šuliniais. Šis kvartalas ribojasi su Seniavos kapinėmis, kurių vandens horizontas gali būti tame pačiame lygyje. Todėl prašoma rasti pinigų inžinierinių tinklų paklojimui. Vandens problema taip pat aktuali Seniavos kapinių lankytojams. Praeitą ketvirtadienį komisija, kurios sudarymą aš inicijavau, buvo nuvažiavusi į vietą, kalbėjosi su gyventojais. Buvo nutarta padaryti vandens bakteriologinį bei cheminį tyrimus ir paskaičiuoti preliminarią sąmatą inžinierinių tinklų projektavimui.

Penktadienį nuo 8 ik 10 val turėjau gyventojų priėmimą. Žmonių buvo labai daug ir teko juos priiminėti iki 11 val 30 min. Žmonės turi daugybę įvairiausių socialinių problemų. Pvz. atėjo viena senutė 84 m, kuri yra vieniša ir gauna tik 90 lt pensiją. Socialinės pašalpos negauna, nes... paveldėjo žemę kaime, kurios dokumentų negali susitvarkyti, nes neturi pinigų ir sveikatos nuvažiuoti į tą kaimą.

Kitas atvejis – Abu tėvai invalidai prašė, kad greičiau juos pasiektų paskirta vienkartinė pašalpa - 100 lt, nes negali nupirkti savo 2 vaikams mokyklinių reikmenų.

Žmonės, turintys invalidumo grupes, prašė padėti susirasti darbo. Deja, tai jau tikrai didelė problema, nes Lietuvoje neveikia invalidų integracijos įstatymas. Ir t.t.

Penktadienį dar pasiėmiau komiteto posėdžio, kuris įvyks pirmadienį medžiagą. Per savaitgalį reikia susipažinti ir įsigilinti. Pirmadienį posėdis 15.30 val, bet 14.30 dar turime aplankyti vieną pirmos grupės invalidų šeimą ir išsiaiškinti dėl galimybių jiems pritaikyti būstą.

Bet užtat sekmadienį patyriau tikrą atgaivą, kadangi dalyvavau piligriminėje kelionėje nuo Dubysos upės į Šiluvą. Ėjome pėsti apie 7 km. Kelionei vadovavo Jo ekselencija arkv. S.Tamkevičius. Visų eitynių metų buvo giedamas rožinis. 12 val buvo laikomos šv. Mišios Šiluvos bažnyčioje. Namo grįžome apie 16 val.

Komentarai

hzSURSmJ

@ 2012-10-14 01:30:28

Gee willierks, that's such a great post!

Vardas: