Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

September 6, 2004

Savaitgalio naujienos

@ 21:37 |

Sekmadienį Vilniuje įvyko Lietuvos krikščionių demokratų pirmosios programos 100 metų jubiliejaus minėjimas. 9 val buvo aukojamos Šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, po to vyko iškilmingos eitynės nuo Vilniaus Arkikatedros Bazilikos iki viešbučio „Naujasis Vilnius“, dalyvaujant pučiamųjų orkestrui „Trimitas“. 12 val prasidėjo jubiliejinė konferencija. Konferencijos metu buvo pristatoma LKD 100-čio knyga, kurią keliaudami dviračiais per Lietuvą vežė partijos atstovai, primindami žmonėms, kad šiai politinei partijai sukanka 100 metų.

Pirmosios LKDP programos kūrėjai – vyskupas Pranciškus Petras Bučys, prelatas Jonas Mačiulis-Maironis, prelatas Aleksandras Dambrauskas-Jakštas, talkinant arkivyskupui palaimintajam Jurgiui Matulaičiui-Matulevičiui, bei šios programos įgyvendintojams Aleksandrui Stulginskiui, Kaziui Bizauskui, Pranui Dovydaičiui, Mykolui Krupavičiui, Mečislovui Reiniui, Leonui Bistrui ir daugeliui kitų.

Valdant Krikščionims demokratams 1920-1926 m. buvo suformuoti Lietuvos valstybingumo pagrindai:

„Svarbiausios vertybės, kuriomis remiasi krikščioniškoji demokratija, yra žmogus kaip asmuo, jo laisvė ir atsakomybė, pamatinė lygybė, teisingumas, solidarumas ir subsidariumas. Šios vertybės yra neatskiriamos ir papildo viena kitą“

--LKD programa


Komentarai

yeah right

@ 2004-09-07 19:48:36

norejau tik paklausti ar bent daugmazh zhinote ka tie "skydeliai" deshineje reishkia ir kur jie veda

besar

@ 2004-09-09 16:15:54

Tuo laikotarpiu (1920-1926) dar buvo išrinktas I Lietuvos Respublikos Seimas... o tada ir prasidėjo :)))

deize

@ 2006-11-24 12:38:18

Prasau paaiskinti, ka reiskia zodis "sobsidariumas"?

Loreta Kudarienė

@ 2006-12-03 16:47:29

Krikščionys demokratai vadovaujasi subsidiarumo principu, kuris pabrėžia asmens, šeimos ir mažesniųjų bendrijų pirmumą visuomenės gyvenime bei jų apsaugą nuo nepagrįsto valsybės kišimosi. Laikomasi nuostatos, kad valstybė neturi daryti to, ką geriau gali padaryti bendruomenė.Subsidariumo principas taip pat reiškia ir paramą:ten, kur atskiro žmogaus ar laisvai susivienijusios bendrijos jėgų nepakanka, pagal išgales jų pastangas turi paremti visuomenė bei valstybė, kurios tėra įpareigotos sudaryti sąlygas ir skatinti bendromis jėgomis atlikti iškylančius uždavinius. Krikščionys demokratai vietos savivaldą laiko bendruomenės demokratiško tvarkymosi pagrindu ir siekia jos teisių išplėtimo.

Vardas: