Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

December 26, 2004

Šv. Kalėdos

@ 19:59 |

Įžiebkit kibirkštį vilties
Šventų Kalėdų tylią naktį,
Tegul Naujieji nešykštės
Džiugių akimirkų, geros sveikatos.
Iš vaikystės ateina Kalėdos.
Paplotėlis, šienelis, Mama.
Verpia tylą naktis atsisėdus,
Kursto krosny ugnelę žiema.
Tu, ateik namo angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Kasdienybės pilkos nesugeltas,
Atsistok po vaikystės medžiu.
Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų.
Tik ateik iš Kalėdų nakties.
Iš vaikystės per dangų, per gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
-- Z.Gaižauskaitė

Mielieji!

Telydi Jus laimė. Teišsipildo net drąsiausios Jūsų viltys. Jūsų šeimose tebūna meilė, Jūsų namuose -- šiluma. Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Komentarai

Vardas: