Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Loreta Kudarienė

March 27, 2005

Aleliuja

@ 19:38 |

Sveikinu visus, šį šv.Velykų sekmadienio rytą atėjusius susitikti su prisikėlusiu Jėzumi!

Man labai patiko kun. Antano Saulaičio mintys, kurias atsiuntė Indraja. Siūlau ir Jums paskaityti:


Kaip keista, kad

... žadintuvą nusistatome 6 valandą ryto, kad spėtume į darbą 8, tačiau sekmadieniais nespėjame į bažnyčią 11 valandą padėkoti Dievui, kurio prašėme padėti susirasti darbą...

... Dievą vadiname Tėvu, Jėzų – broliu, bet su jais nesupažindiname savo šeimos...

... mūsų nuodėmės atrodo menkos, o “kitų” – milžiniškos...

... norime sulaukti teisingumo iš kitų, o iš Dievo tikimės gailestingumo...

... sunku išmokti Šventąjį Raštą, kad galėtume kitiems papasakoti, bet lengva suprasti ir paaiškinti girdėtas apkalbas...

... nesugalvojame, ką sakysime melsdamiesi, bet su bičiuliais kalbamės be vargo...

... keliaujame pagal visai svetimo žmogaus nurodymus, bet Dievo nurodyta kryptimi keliauti nedrįstame...

... norime, kad Dievas išgirstų mūsų maldas, o tada vangiai klausomės Jo patarimų...

... giedame apie Dangų, o gyvename dėl šios dienos...

... manome, kad visi keliausime į Dangų, nes pragaro nėra...

... mielai Dievą kaltiname už visą blogį ir kančią pasaulyje, bet neskubame dėkoti už gerus ir malonius dalykus...

... kas nors negero įvyksta, šaukiame “Dieve, kodėl man?”, o kai viskas gerai, sėkmę priskiriame savo nuopelnams...

Komentarai

Vardas: